Geolocate

Sofia topographic map

Interactive map

Click on the map to display elevation.

About this map

Name: Sofia topographic map, elevation, terrain.

Location: Sofia, Province de Mahajanga, Madagascar (-17.85384 45.65622 -12.65384 50.85622)

Average elevation: 261 m

Minimum elevation: -1 m

Maximum elevation: 2,749 m

Other topographic maps

Click on a map to view its topography, its elevation and its terrain.

Mahanoro

Madagascar > Atsinanana > District de Mahanoro

Mahanoro, District de Mahanoro, Atsinanana, Toamasina Province, Madagascar

Average elevation: 28 m

Fitovinany

Madagascar

Fitovinany, Province de Fianarantsoa, Madagascar

Average elevation: 525 m

Morafeno

Madagascar > Fitovinany

Morafeno, Fitovinany, Province de Fianarantsoa, Madagascar

Average elevation: 37 m

Soavina Atsimondrano

Madagascar > Analamanga

Soavina Atsimondrano, Analamanga, Province d’Antananarivo, 102, Madagascar

Average elevation: 1,255 m

Farafangana

Madagascar > Atsimo-Atsinanana > Farafangana

Farafangana, Atsimo-Atsinanana, Province de Fianarantsoa, Madagascar

Average elevation: 4 m

Antananarivo

Madagascar > Analamanga

Antananarivo, Analamanga, Province d’Antananarivo, 101, Madagascar

Average elevation: 1,309 m

Sofia

Madagascar > Sofia

Sofia, Province de Mahajanga, Madagascar

Average elevation: 450 m